Programma's

Cultuur

Algemene programmadoelstelling

Onze ambitie
Kunst kleurt onze stad en is onmisbaar in de ambitie om ‘Gezond stedelijk leven voor iedereen’ mogelijk te maken.

Het verbindt, zet aan het denken, roept emotie op en zorgt voor ontspanning. Dat is belangrijk voor ons mentale en fysieke gevoel van welzijn, de veerkracht van het individu en dat van de samenleving. Kunst en cultuur maken de stad dynamisch en aantrekkelijk; voor de huidige bewoners, maar ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Als gemeente bieden we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en ruimte om mee te groeien met de stad. De stad is een inclusieve en toegankelijke culturele metropool, met een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Iedereen krijgt de kans zich artistiek te ontplooien en er is artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte voor ontwikkeling.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

53.868

3,5 %

Baten

2

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van