Programma's

Utrechts Vastgoed

Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.

Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de fysieke en maatschappelijke opgaven van een groeiende stad mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. We zetten in het vastgoedbeleid de maatschappelijke waarde van dat vastgoed centraal.
We geven als gemeente het goede voorbeeld met een gerichte versnellingsaanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Voor de externe huurders van de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) die geen onderdeel uitmaken van een beleidsprogramma en veel omzet mislopen hebben wij huurmaatregelen genomen, vooral de mogelijkheid van een huurkorting voor een periode van vier maanden (maart t/m juni 2020). Of de maatregelen toereikend zijn, wordt nader onderzocht en gemonitord. Voor de periode vanaf 1 juli 2020 wordt bekeken en bepaald of er en in hoeverre aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Naast de huurmaatregelen is de verwachting in de markt dat de leegstand zal gaan groeien, de waarden van het vastgoed onder druk komen te staan en specifieke panden wellicht lastiger kunnen worden gevuld. De gemeente zal naar verwachting direct en indirect last kunnen krijgen van de crisis en meer moeite moeten doen om klanten vast te houden en de vastgoedportefeuille kritisch moeten analyseren en komen tot bijsturing van delen van de deel portefeuille.

In het licht van de verzoeken in de raadstoets Vastgoed 2020 zullen wij het proces van sturen en verantwoorden op investeringskredieten (uitbreiding en vervanging) en de reserves verbeteren.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

24.960

1,6 %

Baten

27.862

1,9 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van