Bijlagen

Meerjarig overzicht baten en lasten begroting

In overstaand overzicht worden de cijfers per programma per jaar weergegeven. De laatste kolom ‘Resultaat’ geeft het saldo weer dat na verrekening met de reserves ten laste van dan wel ten gunste van de Algemene middelen komt. Op de regel 'Rekening' gaat het om het gerealiseerde resultaat en op de regel 'Begroting' het begrote resultaat.

x € 1.000

Programma

Jaar

Begroting/
Realisatie

Baten

Lasten

Saldo
baten en lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat/ bijdrage algemene middelen

Bewoners en Bestuur

2019

Rekening

7.461

40.994

-33.532

0

40

-33.492

2020

Begroting

6.475

43.712

-37.237

0

2.995

-34.242

2021

Begroting

6.595

41.969

-35.374

0

0

-35.374

2022

Begroting

7.425

42.988

-35.563

0

0

-35.563

2023

Begroting

7.325

41.471

-34.147

0

0

-34.147

2024

Begroting

8.801

41.699

-32.898

0

0

-32.898

Stedelijke ontwikkeling

2019

Rekening

215.392

146.645

68.747

28.555

53.540

93.732

2020

Begroting

157.561

158.628

-1.067

12.117

59.824

46.640

2021

Begroting

131.671

124.830

6.841

6.325

16.130

16.646

2022

Begroting

165.943

155.861

10.082

6.125

11.210

15.167

2023

Begroting

124.108

114.059

10.050

4.825

10.058

15.282

2024

Begroting

68.647

56.535

12.112

5.275

9.185

16.022

Duurzaamheid

2019

Rekening

465

14.651

-14.186

41

5.216

-9.012

2020

Begroting

795

25.382

-24.587

41

9.236

-15.392

2021

Begroting

88

13.910

-13.822

41

100

-13.764

2022

Begroting

3

13.750

-13.747

41

100

-13.689

2023

Begroting

3

14.175

-14.172

41

100

-14.114

2024

Begroting

3

14.175

-14.172

41

100

-14.114

Bereikbaarheid

2019

Rekening

60.695

59.347

1.348

23.905

21.376

-1.181

2020

Begroting

54.601

62.851

-8.251

16.635

18.999

-5.887

2021

Begroting

53.311

56.480

-3.169

13.659

15.523

-1.304

2022

Begroting

52.693

50.242

2.451

5.475

2.214

-810

2023

Begroting

51.765

51.105

660

24.355

17.973

-5.722

2024

Begroting

51.310

44.279

7.031

16.960

3.807

-6.122

Openbare ruimte en groen

2019

Rekening

97.542

155.566

-58.024

3.000

4.248

-56.775

2020

Begroting

101.073

160.041

-58.968

0

1.053

-57.915

2021

Begroting

101.478

163.248

-61.769

0

3

-61.766

2022

Begroting

101.478

159.203

-57.724

0

3

-57.721

2023

Begroting

101.478

158.752

-57.274

0

3

-57.271

2024

Begroting

101.478

158.591

-57.113

0

3

-57.110

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

2019

Rekening

391

15.929

-15.539

0

940

-14.599

2020

Begroting

538

21.318

-20.780

0

942

-19.838

2021

Begroting

256

17.828

-17.571

0

0

-17.571

2022

Begroting

256

17.849

-17.592

0

0

-17.592

2023

Begroting

6

16.799

-16.792

0

0

-16.792

2024

Begroting

6

16.799

-16.792

0

0

-16.792

Werk en Inkomen

2019

Rekening

147.273

231.838

-84.565

0

3.299

-81.266

2020

Begroting

144.102

236.964

-92.862

0

2.062

-90.800

2021

Begroting

144.102

235.453

-91.351

0

0

-91.351

2022

Begroting

144.102

231.847

-87.745

0

0

-87.745

2023

Begroting

144.102

230.576

-86.474

0

0

-86.474

2024

Begroting

144.102

230.576

-86.474

0

0

-86.474

Onderwijs

2019

Rekening

20.730

100.575

-79.845

3.750

13.051

-70.545

2020

Begroting

21.413

104.634

-83.221

0

4.022

-79.199

2021

Begroting

19.375

103.058

-83.684

0

2.818

-80.865

2022

Begroting

18.066

102.317

-84.251

0

2.818

-81.432

2023

Begroting

18.653

102.320

-83.666

0

2.818

-80.848

2024

Begroting

18.653

103.163

-84.509

0

2.818

-81.691

Ondersteuning op maat

2019

Rekening

9.302

282.169

-272.866

0

1.289

-271.577

2020

Begroting

5.943

305.726

-299.783

0

7.854

-291.929

2021

Begroting

6.019

297.574

-291.555

900

0

-292.455

2022

Begroting

5.998

295.319

-289.321

0

0

-289.321

2023

Begroting

5.998

294.590

-288.592

0

0

-288.592

2024

Begroting

5.998

294.590

-288.592

0

0

-288.592

Volksgezondheid

2019

Rekening

3.290

26.448

-23.158

0

121

-23.037

2020

Begroting

2.680

26.825

-24.145

0

117

-24.028

2021

Begroting

2.025

26.668

-24.643

0

117

-24.526

2022

Begroting

2.025

26.046

-24.021

0

117

-23.904

2023

Begroting

2.025

25.388

-23.363

0

117

-23.246

2024

Begroting

2.025

25.388

-23.363

0

117

-23.246

Veiligheid

2019

Rekening

693

51.211

-50.518

0

328

-50.190

2020

Begroting

400

52.537

-52.137

0

180

-51.957

2021

Begroting

597

54.708

-54.111

0

0

-54.111

2022

Begroting

597

54.853

-54.256

0

0

-54.256

2023

Begroting

597

54.420

-53.823

0

0

-53.823

2024

Begroting

597

54.420

-53.823

0

0

-53.823

Cultuur

2019

Rekening

36

50.092

-50.056

2

360

-49.698

2020

Begroting

2

51.834

-51.832

2

282

-51.553

2021

Begroting

2

53.868

-53.866

2

132

-53.737

2022

Begroting

2

53.761

-53.759

2

132

-53.630

2023

Begroting

2

53.565

-53.563

2

132

-53.433

2024

Begroting

2

54.630

-54.628

92

132

-54.588

Samenleven en Sport

2019

Rekening

18.581

85.209

-66.628

1.311

3.142

-64.797

2020

Begroting

14.772

78.458

-63.686

48

23.997

-39.738

2021

Begroting

15.784

83.802

-68.018

48

2.512

-65.555

2022

Begroting

15.784

84.050

-68.266

48

2.512

-65.803

2023

Begroting

15.784

83.589

-67.805

48

2.512

-65.342

2024

Begroting

15.784

83.666

-67.882

48

2.512

-65.419

Utrechts Vastgoed

2019

Rekening

26.769

17.459

9.310

7.608

6.816

8.518

2020

Begroting

27.237

19.739

7.498

585

3.039

9.952

2021

Begroting

27.862

24.960

2.901

568

3.105

5.438

2022

Begroting

27.862

20.062

7.800

651

2.209

9.358

2023

Begroting

27.862

20.799

7.063

651

2.209

8.621

2024

Begroting

27.862

21.180

6.682

651

2.209

8.240

Algemene middelen

2019

Rekening

863.201

4.583

858.618

43.806

47.995

862.807

2020

Begroting

877.001

-642

877.644

99.710

94.620

872.553

2021

Begroting

942.497

69.317

873.181

31.128

93.687

935.740

2022

Begroting

920.372

31.194

889.179

14.867

47.307

921.619

2023

Begroting

922.976

6.618

916.359

9.247

11.386

918.497

2024

Begroting

919.961

1.412

918.550

6.798

7.154

918.905

Overhead

2019

Rekening

7.541

167.285

-159.744

623

3.779

-156.587

2020

Begroting

4.218

170.815

-166.597

1.260

1.189

-166.667

2021

Begroting

4.316

169.761

-165.445

0

0

-165.445

2022

Begroting

4.316

168.994

-164.678

0

0

-164.678

2023

Begroting

4.316

166.913

-162.597

0

0

-162.597

2024

Begroting

4.316

166.615

-162.299

0

0

-162.299

Deze pagina is gebouwd op met de export van