Financiën

Voorzieningen

In onderstaande tabel worden de voorzieningen op programmaniveau per rubriek toegelicht.

x € 1.000

Saldo 01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

Mutaties 2022

Begroot
Saldo
01-01-2023

Mutaties 2023

Begroot
Saldo
01-01-2024

Mutaties 2024

Begroot
Saldo
01-01-2025

a

b

c = a + b

d

e = c +d

f

g = e + f

h

i = g + h

j

k = i + j

Stedelijke ontwikkeling

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

Verplichtingen en verliezen

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

0

42.976

Bewoners en Bestuur

5.480

240

5.720

190

5.910

190

6.100

190

6.290

190

6.480

Stedelijke ontwikkeling

762

0

762

0

762

0

762

0

762

0

762

Openbare ruimte en Groen

611

0

611

0

611

0

611

0

611

0

611

Werk en Inkomen

500

0

500

0

500

0

500

0

500

0

500

Cultuur

43

0

43

0

43

0

43

0

43

0

43

Algemene Ondersteuning

483

0

483

0

483

0

483

0

483

0

483

Risico's

7.878

240

8.118

190

8.308

190

8.498

190

8.688

190

8.878

Bereikbaarheid

334

0

334

0

334

0

334

0

334

0

334

Openbare ruimte en Groen

860

42

902

42

944

42

986

42

1.028

42

1.070

Samenleven en Sport

2.618

0

2.618

0

2.618

0

2.618

0

2.618

0

2.618

Gemeentelijk Vastgoed

771

107

878

5.033

5.910

333

6.244

333

6.577

333

6.910

Algemene Ondersteuning

13

0

13

0

13

0

13

0

13

0

13

Egalisatievoorzieningen

4.596

149

4.745

5.075

9.819

375

10.195

375

10.570

375

10.945

Openbare ruimte en Groen

2.771

2.847

5.618

0

5.618

0

5.618

0

5.618

0

5.618

Toekomstige vervangingsinvesteringen

2.771

2.847

5.618

0

5.618

0

5.618

0

5.618

0

5.618

Stedelijke ontwikkeling

17.438

4.000

21.438

4.000

25.438

4.000

29.438

4.000

33.438

4.000

37.438

Duurzaamheid

131

0

131

0

131

0

131

0

131

0

131

Bereikbaarheid

127

-10

117

-10

107

-10

97

-10

87

-10

77

Openbare ruimte en Groen

826

0

826

0

826

0

826

0

826

0

826

Van derden verkregen middelen

18.522

3.990

22.512

3.990

26.502

3.990

30.492

3.990

34.482

3.990

38.472

Totaal Voorzieningen

76.743

6.726

83.469

9.255

92.724

4.555

97.279

4.555

101.834

4.555

106.389

Deze pagina is gebouwd op met de export van