Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

10-1-1-1

Programmering en productie

36

2

2

2

2

2

10-1-2-1

Participatie

0

0

0

0

0

0

10-1-3-1

Internationalisering

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

36

2

2

2

2

2

Lasten

10-1-1-1

Programmering en productie

43.674

45.421

47.434

47.426

47.228

48.768

10-1-2-1

Participatie

6.417

6.413

6.434

6.335

6.337

5.862

10-1-3-1

Internationalisering

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

50.092

51.834

53.868

53.761

53.565

54.630

Saldo baten en lasten

-50.056

-51.832

-53.866

-53.759

-53.563

-54.628

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

2

2

2

2

2

92

Onttrekking reserves

360

282

132

132

132

132

Geraamd resultaat

-49.698

-51.553

-53.737

-53.630

-53.433

-54.588

Deze pagina is gebouwd op met de export van