Deze website gaat over de Programmabegroting 2021 van de gemeente Utrecht. De Programmabegroting 2021 is een uitwerking van de besluiten genomen bij de Voorjaarsnota 2020.

  • In Programma's leest u wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor gaan doen en wat dat mag kosten.
  • In Paragrafen vindt u toelichtingen op onderwerpen die meerdere programma's raken.
  • In Financiën vindt u verschillende financiële tabellen waaronder het overzicht baten en lasten en overzichten van de reserves.

In de bijlagen vindt u een aantal documenten die een verbinding hebben met de programmabegroting.
Via de sitemap
kunt u snel navigeren naar de juiste pagina in het document.

Deze pagina is gebouwd op met de export van