Bijlagen

Maatregelpakket 4 Investeren met maatschappelijk rendement

In de afweging tussen prioritering van projecten en beschikbare middelen zijn er investeringsvoorstellen afgevallen. In lijn met Motie 212 zijn de investeringen, die wel kansrijk zijn bevonden maar uiteindelijk niet geselecteerd zijn, hieronder inzichtelijk gemaakt.

x€1.000.000

Investering

“Nieuw geld”

Naar voren halen

2021 

2022

2021

2022

Groene ommetjes

0,30

0,60

Stadsparken

1,80

1,30

Fietsvoorzieningen Lage Weide

0,35

0,35

Afdekken risico’s bouwproductie

5,00

5,00

Eigen vastgoed Overvecht

3,40

MFA Nieuw Welgelegen

10,80

Totaal alternatieven

21,65

5,35

1,90

0

Toelichting waarom deze projecten geen prioriteit hebben gekregen:

Groene ommetjes, Stadsparken : Beperkte capaciteit om voorstellen daadwerkelijk op korte termijn uit te voeren.

Fietsvoorziening Lage Weide : Het project is afhankelijk van aanpassingen Demkabrug en kan daarom niet op korte termijn starten.  

Afdekken risico’s bouwproductie : Financieel te groot in omvang in relatie tot de totale beschikbare investeringsmiddelen. Een dergelijke voorziening heeft echter wel een serieuze omvang nodig om echt effectief te kunnen zijn. Verkleinen is geen alternatief.

Eigen vastgoed (incl. MFA Welgelegen ): Relatief groot budget in relatie tot beschikbare middelen met beperkt maatschappelijk effect.

Deze pagina is gebouwd op met de export van