Programma's

Volksgezondheid

Algemene programmadoelstelling

Vergroten van gezondheidswinst zodat het mogelijk is dat iedereen in Utrecht gezond kan leven.

Utrecht groeit en dat willen we doen op een manier waarbij gezond leven voor iedereen mogelijk is. Hierbij zien we het bereiken van gezondheidswinst voor iedereen als een belangrijke opgave. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van iedereen in de stad. Waarbij we vooral inzetten op de onderliggende factoren van gezondheid en inwoners die iets meer, extra’s of anders nodig hebben om zich gezond te voelen.
We werken hieraan door het uitvoeren van basistaken en het aanjagen van de speerpunten en verkennende thema’s uit de nota Volksgezondheid. Bij aanbieding van de nota was het uitgangspunt dat de ambities uit de nota uitgevoerd konden worden binnen de gemeentebrede programmabegroting. Bij amendementen zijn de verkenningen op gezond ouder worden en psychische gezondheid echter omgezet naar speerpunten. Dit vereist extra inzet. Via onze aanpak op het bestrijden van de Covid-19 crisis weten we dit in ieder geval voor de jaren 2021-2022 te realiseren en brengen we in deze speerpunten focus aan. Daarnaast herschikken we de inzet binnen het programma Volksgezondheid door herprioritering van onze inzet op de andere speerpunten en in de wijken.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Lasten & baten

Lasten

26.668

1,7 %

Baten

2.025

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van