Programma's

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Algemene programmadoelstelling

De coronamaatregelen en -effecten hebben een flinke impact op onze economie en op ons werk, die ook in 2021 voelbaar zal zijn. De kern van de economische opgave wordt door Corona alleen maar meer urgent, om de negatieve economische effecten tegen te gaan en economisch herstel in de stad en regio te bevorderen.

Afgelopen periode hebben we binnen het programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen gewerkt aan  een toekomstbestendige werkgelegenheid en een beroepsbevolking met de kennis, kunde en competenties om mee te doen op de continu veranderde arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en delen van de bouw, installatiesector en circulaire economie. Daarnaast werkten we aan een gezond en aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat.

De invoering van de 1,5 meter samenleving heef laten zien dat het werken aan een dergelijke toekomstbestendige werkgelegenheid, kundige beroepsbevolking en een goed vestigings- en investeringsklimaat nog belangrijker is geworden.  – zoals economische sectoren die stabiel blijven of waar zelfs de vraag naar werknemers groeit. De uitdaging is om werknemers die hun werk kwijt (dreigen te) raken én die dit willen en kunnen, om te scholen naar één van deze toekomstbestendige sectoren.

Naast voldoende werknemers, is het voor bedrijven met goede ideeën ook belangrijk dat ze voldoende kapitaal kunnen blijven aantrekken om deze ideeën uit te voeren. Naast de reguliere instrumenten vanuit de markt, hebben we hiervoor in 2020 de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) opgericht.

Versterking van het vestigingsklimaat is van belang om te zorgen dat bedrijven kwalitatief en kwantitatief goede ruimtes en omgeving hebben om te ondernemen. Ook gegeven de beperkingen die een 1,5 meter samenleving ook nog in 2021 met zich mee kan brengen. Hiermee zorgen we ook voor een voldoende voorzieningenniveau in de stad.

Hierop richten we onze werkzaamheden. Die liggen daarmee in het verlengde van de Regionale Economische Agenda van de regio Utrecht. Vanzelfsprekend werken we met vele anderen aan het herstel van de Utrechtse economie, zoals ondernemers(verenigingen), onderwijs- en kennisinstellingen, inwoners en overige overheden.

Verplichte BBV indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Indicator

Eenheid

Bron

2017

2018

2019

Functiemenging

%

LISA

62,4%

63,4%

63,9

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

149,2%

146,8%

167,7

* Deze cijfers worden niet meer meegenomen in de cijfers van de VNG.

De gegevens uit deze tabel komen van de website Cijfers per gemeente

Lasten & baten

Lasten

17.828

1,2 %

Baten

256

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op met de export van