Programma's

Veiligheid

Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:

Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan de doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor iedereen’ en in de gemeentelijke beleids- en uitvoeringsprogramma’s die daarmee samenhangen, zoals het Integraal veiligheidsplan 2019 - 2022 (IVP) , het Handhavingsprogramma, het Programma Verkeersveiligheid, de Visie versterken sociale basis, de Transformatieagenda Wmo en zorg voor jeugd, de Regiokoers beschermd wonen en MO, het programma Utrecht zijn we samen en de Regenboogagenda. Daarnaast sluiten we aan op regionaal en landelijk beleid zoals de Regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019-2022 , het Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht en de Landelijke veiligheidsagenda 2019-2022 .

Deze pagina is gebouwd op met de export van