Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

693

400

597

597

597

597

Totaal baten

693

400

597

597

597

597

Lasten

09-1-1-1

Het Utrechts veiligheidsbeleid

51.211

52.537

54.708

54.853

54.420

54.420

Totaal lasten

51.211

52.537

54.708

54.853

54.420

54.420

Saldo baten en lasten

-50.518

-52.137

-54.111

-54.256

-53.823

-53.823

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

328

180

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-50.190

-51.957

-54.111

-54.256

-53.823

-53.823

Deze pagina is gebouwd op met de export van