Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

12-1-1-1

Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten

26.769

27.237

27.862

27.862

27.862

27.862

Totaal baten

26.769

27.237

27.862

27.862

27.862

27.862

Lasten

12-1-1-1

Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten

17.459

19.739

24.960

20.062

20.799

21.180

Totaal lasten

17.459

19.739

24.960

20.062

20.799

21.180

Saldo baten en lasten

9.310

7.498

2.901

7.800

7.063

6.682

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

7.608

585

568

651

651

651

Onttrekking reserves

6.816

3.039

3.105

2.209

2.209

2.209

Geraamd resultaat

8.518

9.952

5.438

9.358

8.621

8.240

Deze pagina is gebouwd op met de export van