Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

3.290

2.680

2.025

2.025

2.025

2.025

Totaal baten

3.290

2.680

2.025

2.025

2.025

2.025

Lasten

08-1-1-1

Inzet Volksgezondheid

26.448

26.825

26.668

26.046

25.388

25.388

Totaal lasten

26.448

26.825

26.668

26.046

25.388

25.388

Saldo baten en lasten

-23.158

-24.145

-24.643

-24.021

-23.363

-23.363

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

121

117

117

117

117

117

Geraamd resultaat

-23.037

-24.028

-24.526

-23.904

-23.246

-23.246

Deze pagina is gebouwd op met de export van