Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

4.261

4.621

4.623

4.623

4.623

4.623

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

40.154

41.279

41.279

41.279

41.279

41.279

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

739

91

91

91

91

91

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

180

2

2

2

2

2

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

4.472

5.127

5.483

5.483

5.483

5.483

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

515

25

0

0

0

0

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

0

0

0

0

0

0

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

0

0

0

0

0

0

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

47.221

49.929

50.001

50.001

50.001

50.001

Totaal baten

97.542

101.073

101.478

101.478

101.478

101.478

Lasten

05-1-1-1

Achterstallig onderhoud wegwerken

49.050

49.954

53.577

50.304

50.129

49.654

05-1-2-1

Vervangen en re-linen van 5 km riolering

28.528

31.372

31.386

31.386

31.386

31.386

05-2-1-1

Schoonhouden van de openbare ruimte

15.613

15.861

16.138

15.704

15.703

15.703

05-2-1-2

Onderhouden van het groen

14.247

15.494

16.045

15.707

15.432

15.746

05-2-1-3

Handhaven van de algemene regelgeving

3.432

3.641

3.829

3.829

3.829

3.829

05-2-2-1

Ontwikkelen van een aantrekkelijke groen

4.937

3.330

3.068

3.068

3.068

3.068

05-2-2-2

Ontwikkelen groen en recreatiegebieden

1.557

1.614

1.654

1.654

1.654

1.654

05-2-2-3

Wij zorgen goed voor onze dieren in stad

553

524

541

541

541

541

05-2-3-1

Het afval ophalen en de infrastructuur

37.649

38.251

37.010

37.010

37.010

37.010

Totaal lasten

155.566

160.041

163.248

159.203

158.752

158.591

Saldo baten en lasten

-58.024

-58.968

-61.769

-57.724

-57.274

-57.113

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.000

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

4.248

1.053

3

3

3

3

Geraamd resultaat

-56.775

-57.915

-61.766

-57.721

-57.271

-57.110

Deze pagina is gebouwd op met de export van