Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

06-1-1-1

Re-integratie

666

0

0

0

0

0

06-1-1-2

Sociale werkvoorziening

19

0

0

0

0

0

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

146.287

143.872

143.872

143.872

143.872

143.872

06-2-2-1

Armoedebestrijding

300

230

230

230

230

230

Totaal baten

147.273

144.102

144.102

144.102

144.102

144.102

Lasten

06-1-1-1

Re-integratie

23.606

27.558

26.614

24.319

24.423

24.423

06-1-1-2

Sociale werkvoorziening

20.782

19.658

18.901

18.145

17.270

17.270

06-2-1-1

Verstrekken bijstand

163.043

162.590

162.621

162.621

162.621

162.621

06-2-2-1

Armoedebestrijding

24.406

27.158

27.317

26.762

26.262

26.262

Totaal lasten

231.838

236.964

235.453

231.847

230.576

230.576

Saldo baten en lasten

-84.565

-92.862

-91.351

-87.745

-86.474

-86.474

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

3.299

2.062

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-81.266

-90.800

-91.351

-87.745

-86.474

-86.474

Deze pagina is gebouwd op met de export van