Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

2.685

2.315

1.585

1.585

2.172

2.172

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

0

0

0

0

0

0

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

14.957

16.207

14.899

13.590

13.590

13.590

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

3.088

2.891

2.891

2.891

2.891

2.891

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

20.730

21.413

19.375

18.066

18.653

18.653

Lasten

07-1-1-1

Educatieve infrastructuur

38.672

41.989

42.800

43.164

43.711

44.630

07-1-2-1

Leerlingenvervoer

3.926

4.875

4.892

4.892

4.892

4.892

07-2-1-1

Talentontwikkeling 0-12 jaar

30.518

32.067

29.659

28.540

28.991

28.991

07-2-2-1

Talentontwikkeling 12-23 jaar

9.771

11.534

11.640

11.640

10.690

10.690

07-3-1-1

Bibliotheek Utrecht

17.687

14.170

14.067

14.080

14.035

13.959

Totaal lasten

100.575

104.634

103.058

102.317

102.320

103.163

Saldo baten en lasten

-79.845

-83.221

-83.684

-84.251

-83.666

-84.509

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

3.750

0

0

0

0

0

Onttrekking reserves

13.051

4.022

2.818

2.818

2.818

2.818

Geraamd resultaat

-70.545

-79.199

-80.865

-81.432

-80.848

-81.691

Deze pagina is gebouwd op met de export van