Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

266

0

0

0

0

0

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

317

0

0

0

0

0

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

22

0

0

0

0

0

18-2-1-1

Buurtteams

0

0

0

0

0

0

18-2-2-1

Aanvullende zorg

3.472

1.659

1.735

1.714

1.714

1.714

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

5.223

4.284

4.284

4.284

4.284

4.284

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

2

0

0

0

0

0

Totaal baten

9.302

5.943

6.019

5.998

5.998

5.998

Lasten

18-1-1-1

Buurtteams jeugd en gezin

21.075

20.823

20.718

20.718

19.668

19.668

18-1-2-1

Aanvullende zorg Jeugd

56.238

63.999

58.026

58.053

58.107

58.107

18-1-3-1

Passende jeugdbescherming

10.293

11.548

11.550

11.550

11.550

11.550

18-2-1-1

Buurtteams

21.556

26.785

26.475

26.275

26.025

26.025

18-2-2-1

Aanvullende zorg

50.941

53.848

55.333

55.392

55.905

55.905

18-2-3-1

24-uurs begeleiding

115.034

120.662

121.050

120.877

120.881

120.881

18-2-4-1

Vluchtelingen (inburgr./integr.)

7.032

8.062

4.423

2.455

2.455

2.455

Totaal lasten

282.169

305.726

297.574

295.319

294.590

294.590

Saldo baten en lasten

-272.866

-299.783

-291.555

-289.321

-288.592

-288.592

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

0

0

900

0

0

0

Onttrekking reserves

1.289

7.854

0

0

0

0

Geraamd resultaat

-271.577

-291.929

-292.455

-289.321

-288.592

-288.592

Deze pagina is gebouwd op met de export van