Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

1.206

783

1.524

1.524

1.524

1.524

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

3.042

2.752

2.752

2.752

2.752

2.752

19-1-3-1

Versterken veerkracht

0

0

0

0

0

0

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

0

0

0

0

0

0

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

2.566

2.113

2.152

2.152

2.152

2.152

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

4.580

4.130

4.235

4.235

4.235

4.235

19-2-1-3

Zwembaden

5.735

4.995

5.121

5.121

5.121

5.121

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

584

0

0

0

0

0

19-2-2-1

Sportstimuleren

0

0

0

0

0

0

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

0

0

0

0

0

0

19-2-3-2

Sportevenementen

868

0

0

0

0

0

Totaal baten

18.581

14.772

15.784

15.784

15.784

15.784

Lasten

19-1-1-1

Voldoende en goede accommodaties

8.409

7.558

14.715

14.763

14.763

14.763

19-1-2-1

Alle Utrechters kunnen gewoon meedoen

31.274

23.229

22.967

22.967

22.867

22.867

19-1-3-1

Versterken veerkracht

3.813

4.231

4.235

4.235

4.235

4.235

19-1-4-1

In Utrecht kan iedereen zichzelf zijn

0

910

860

860

560

560

19-2-1-1

Buitensportaccommodaties

10.501

11.241

12.064

12.064

12.064

12.064

19-2-1-2

Binnensportaccommodaties

11.058

11.589

11.882

11.882

12.021

12.098

19-2-1-3

Zwembaden

10.830

10.699

11.033

11.033

11.033

11.033

19-2-1-4

Accommodatiebeleid

1.748

908

921

921

921

921

19-2-2-1

Sportstimuleren

4.048

4.365

4.180

4.180

4.180

4.180

19-2-3-1

Topsport- en talentontwikkeling

393

399

407

407

407

407

19-2-3-2

Sportevenementen

3.135

3.328

538

738

538

538

Totaal lasten

85.209

78.458

83.802

84.050

83.589

83.666

Saldo baten en lasten

-66.628

-63.686

-68.018

-68.266

-67.805

-67.882

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

1.311

48

48

48

48

48

Onttrekking reserves

3.142

23.997

2.512

2.512

2.512

2.512

Geraamd resultaat

-64.797

-39.738

-65.555

-65.803

-65.342

-65.419

Deze pagina is gebouwd op met de export van