Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

1.437

2.773

200

0

0

0

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

14.273

2.762

1.968

1.268

723

268

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

668

90

155

155

65

65

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

672

652

293

0

0

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

0

0

0

0

0

0

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

472

503

517

517

517

517

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

43.094

46.882

49.519

50.460

50.460

50.460

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

689

918

300

0

0

0

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

61

0

0

0

0

0

Totaal baten

60.695

54.601

53.311

52.693

51.765

51.310

Lasten

04-1-1-1

Uitvoer. maatregelen fiets en voetganger

5.746

6.332

8.562

4.891

5.170

1.340

04-1-1-2

Uitvoer. maatreg. gebruik Openb.vervoer

18.470

11.009

7.961

7.235

6.123

5.191

04-1-1-3

Uitvoer. maatreg. doorgaande autoverkeer

2.451

3.286

2.837

2.038

854

5.326

04-1-1-4

Uitvoeren maatregelen luchtkwaliteit

0

3.704

3.007

1.253

566

580

04-1-1-5

Uitvoeren maatregelen goederenvervoer

0

524

0

0

0

0

04-1-2-1

Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

7.660

9.191

9.203

9.207

9.207

9.207

04-1-2-2

Uitvoeren maatregelen autoparkeren

16.467

19.426

19.067

19.212

19.186

19.186

04-1-2-3

Uitvoeren maatregelen mob.en verkeersman

6.164

5.960

3.349

2.011

7.190

1.140

04-1-3-1

Uitvoeren maatregel.verkeersveilige stad

2.389

3.419

2.494

4.395

2.809

2.309

Totaal lasten

59.347

62.851

56.480

50.242

51.105

44.279

Saldo baten en lasten

1.348

-8.251

-3.169

2.451

660

7.031

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

23.905

16.635

13.659

5.475

24.355

16.960

Onttrekking reserves

21.376

18.999

15.523

2.214

17.973

3.807

Geraamd resultaat

-1.181

-5.887

-1.304

-810

-5.722

-6.122

Deze pagina is gebouwd op met de export van