Wat mag het kosten?

x € 1.000

Omschrijving

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

169

585

85

0

0

0

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

237

208

0

0

0

0

03-2-2-1

Schone bodem

58

3

3

3

3

3

Totaal baten

465

795

88

3

3

3

Lasten

03-1-1-1

Uitwerken van de energieambities

5.110

5.849

5.125

5.040

5.465

5.715

03-2-1-1

Leefomgeving,veiligheid,gevaarlijk stoff

5.929

6.444

6.135

6.060

6.060

5.810

03-2-2-1

Schone bodem

3.612

13.089

2.651

2.651

2.651

2.651

Totaal lasten

14.651

25.382

13.910

13.750

14.175

14.175

Saldo baten en lasten

-14.186

-24.587

-13.822

-13.747

-14.172

-14.172

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

41

41

41

41

41

41

Onttrekking reserves

5.216

9.236

100

100

100

100

Geraamd resultaat

-9.012

-15.392

-13.764

-13.689

-14.114

-14.114

Deze pagina is gebouwd op met de export van